Föreningen Våra danser Kurser Socialdans Show Shop Vinterlägret Arkiv Länkar

Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun

Uppsala 2004-11-25

Remissvar från Swingkatten, Philochoros och Cambalache ang. Kulturpolitiskt program för Uppsala Kommun, KTN-2004-0224.005


Efter att läst förslaget till Kommunens kulturpolitiska program har vi konstaterat att den sociala danskulturen inte är omnämnd. Vi skulle vilja att den delen av Uppsalas kulturliv lyfts fram och synliggörs.

Uppsala kommun har under 2004 arbetat fram ett kulturpolitiskt program där man presenterar inriktning för arbetet i nämnder och bolag för de närmaste fem åren.

Swingkatten har tillsammans med Philochoros och Cambalache skrivit ett remissvar där vi vill framhålla den sociala dansens betydelse för Uppsalas kulturliv.

Läs vårt remissvar här intill.


Social dans är del av kulturen

Vi vill

För styrelserna i respektive förening:


/Henrik Eriksson (Swingkatten), Anna Hellström (Philochoros), Johanna Blank (Cambalache)

© Swingkatten   |   Mejla gärna frågor eller synpunkter till webbredaktion@swingkatten.se