Föreningen Våra danser Kurser Socialdans Show Shop Vinterlägret Arkiv Länkar

Årsmöte på Grand lördagen den 8 maj 17.00

Alla Swingkattens medlemmar kallas härmed till årsmötet den 8:e maj.

Kan det finnas motiv för att komma på Swingkattens årsmöte då?

Plats  :  Grand, Trädgårdsgatan 5 (övervåningen)
Datum  :  8:e maj
Tid  :  17.00

Vägbeskrivning till Grand

Efter mötets avslut har vi Swingkväll!


Alla är hjärtligt välkomna!

Johannes (ordförande)Dagordning för mötet

 1. Föreningsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av justeringspersoner
 7. Upprättande av röstlängd
 8. Föredragande av revisionsberättelse 2002
 9. Fastslagning av bokslut 2002
 10. Fråga om ansvarsfrihet 2002
 11. Föredragande av verksamhetsberättelse 2003
 12. Föredragande av revisionsberättelse 2003
 13. Fastslagning av bokslut 2003
 14. Fråga om ansvarsfrihet 2003
 15. Val av kassör 2004
 16. Val av revisor 2004
 17. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
 18. Styrelsens favorit
 19.  Övriga ärenden
 20. Meddelanden
 21. Mötets avslutande

Verksamhetsbberättelse 2002 (PDF-fil)

Verksamhetsbberättelse 2003 (PDF-fil)


En lång lista? De flesta punkter är tämligen korta!© Swingkatten   |   Mejla gärna frågor eller synpunkter till webbredaktion@swingkatten.se