Föreningen Våra danser Kurser Socialdans Show Shop Vinterlägret Arkiv Länkar

Extra föreningsstämma på Grand lördagen den 24/9 kl. 17.00

Alla Swingkattens medlemmar kallas härmed till extra föreningsstämma lördagen den 24:e september för att avhandla och rösta om nya stadgar för föreningen Swingkatten.


Plats Grand, Trädgårdsgatan 5 (övervåningen)
Datum 24:e september
Tid 17.00

Stämman följs av Swingkväll med dans och kafé

Bakgrund

Vid årsmötet den 19:de mars 2005 uppdrogs styrelsen att ansöka om medlemskap i Svenska Danssportförbundet (DSF) som i sin tur är en del av Riksidrottsförbundet (RF).

Syftet med medlemskapet är bland annat att:

 • Utbyta erfarenheter och idéer med andra föreningar inom DSF
 • Göra det möjligt att ansöka om tävlingslicens genom Swingkatten
 • Ta del av DSF:s utbildningar och hjälpmedel för Swingkattens ledare och administrativt aktiva
 • Klargöra föreningens skattesituation
 • Komma i åtnjutande av ansvarsförsäkring mm via RF

Innan DSF vill godkänna Swingkatten som medlem har DSF dock krävt att Swingkattens stadgar modifieras. Swingkattens styrelse bjöd därför i våras in alla intresserade medlemmar att delta i en arbetsgrupp med syfte att utarbeta ett förslag till nya stadgar som DSF kunde acceptera. Gruppen har nu lagt farm ett förslag vilket för att gå igenom måste godkännas med 2/3 majoritet på två på varandra följande föreningsstämmor.

Den 24/10 kommer att vara den första dragningen av det nya stadgeförslaget varför det krävs ytterliggare en föreningsstämma innan förslaget har möjlighet att klubbas igenom.

Dagordning för mötet

 1. Föreningsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av justeringspersoner
 7. Upprättande av röstlängd
 8. Presentation av stadgeföreslag
 9. Omröstning om stadgeförändringar
 10. Mötets avslutande

Förslag till nya stadgar

Det nya förslaget utgår från DSF:s normalstadgar men har på vissa punkter modifierats för att bättre passa vår verksamhet. Några förändringar relativt Swingkattens gamla stadgarna är:

 • Föreningen byter formellt namn från Swingkatten till Swingkatten dans- och kulturförening
 • Medlemskapsperioden ändras från halvår till helår (1/1 till 31/12)
 • Swingkatten erkänner vissa förpliktelser gentemot DSF och ger även DSF rätt att besluta i vissa frågor
 
© Swingkatten   |   Mejla gärna frågor eller synpunkter till webbredaktion@swingkatten.se