Föreningen Våra danser Kurser Socialdans Show Shop Vinterlägret Arkiv Länkar

Temposlinga: orange grupp våren 2008

Lindy Hop-slingan är koreograferad av Anna Nygårds och Erik Terenius till orange grupp våren 2008, andra perioden. Slingan är avsedd att dansas till högt musiktempo, typ 50 till 65 takter per minut (200-260 bpm).

Klicka för att se video. Filmat av Torbjörn Lembke

MPG-klipp 15MB

Förkortningar

SO Swingout (även lindy turn)
B.ch Back charleston
6:a Sexa-mönster
UtA Under the arch (även dam ut)
TT Texas Tommy

Förklaring av tabellen

Första kolumnen visar antal taktslag figuren upptar. Kolumn två visar vilken riktning föraren är vänd år ur förarens perspektiv relativt "publiken" där F=Framåt, H=Höger, V=Vänster och B=Bakåt. Om det står exempelvis F>H så innebär det att föraren börjar figuren vänd framåt, vrider till höger och slutar figurens vänd åt höger (">" = högervridning, "<" = vänstervridning).

Slingan

Block I

1x8 F>F SO från sluten med förflyttning framåt.
1x8 F>F SO. Förare kickar bak på 1, följare slide-steg på 6->7
1x8 F>F Circle
1x8 F 6:a-utskjut med studs till h-h fatting. Studs tillbaka till B.ch-position

Block II

1x8 F Vanlig B.Ch
1x8 F B.ch-utskjut och tillbaks
1x8 F B.ch med frysning på 5
1x8 F B.ch -hopp (förare sparkar mellan ben)

Block III

1x8 F<V>F B.ch till crossover B.ch
1x8 F>H<V Crossover B.ch. Vrid INTE upp på sista taktslaget.
1x8 V>H Baksteg in i halv-circle-kickaround (charleston-kick-mönster)
1x8 H>H SO typ TT men utan hand bakom ryggen. Avsluta i 2-hands-fattning

Block VI

1x8 H>V Baksteg båda på h fot. Framåtkickar runt i cirkel.
1x8 V>F<V Motriktad crossover ch (crazy kicks med ytterkick)
1x8 V<B Utgång typ UtA på linje till h-h-fatting. Förare kickar ch.-mönster
1x8 B<F Insnurr till dip. Helst med vänding 180 grader. Slut!

© Swingkatten   |   Mejla gärna frågor eller synpunkter till webbredaktion@swingkatten.se