Föreningen Våra danser Kurser Socialdans Show Shop Vinterlägret Arkiv Länkar

Vanliga steppsteg

Här följer en lista över de flesta grundstegen. Den är tänkt mest som en hjälp för minnet för er som vill kunna skriva ner stegkombinationer. Om ni behöver längre beskrivningar är ett tips att söka på "tap steps" på t ex Google.

 

h=höger fot, v=vänster fot

ETT LJUD

Step (st) steg på främre del av foten, med vikt
Heel (hl) trampar ned häl (även kallat heel drop) eller ställer sig på häl
Stamp (sta) hel fot, med vikt
Stomp (sto) hel fot, utan vikt
Brush (br) svepande islag med främre del av foten
Scuff (sc) svepande islag med hälen
Tap (tap) dutt med främre del av foten, börjar och slutar med fot i luften
Pick-up (pu) "brush back" som börjar med häl i golvet eller hela foten
Dig (dg) hälens bakkant slår i golvet och stannar där, från lyft position
Chug (cg) med hela foten på golvet, lyft hälen, glid framåt på fotbladet och slå i hälen genom att föra tillbaka tyngpunkten
Hop (ho) hoppar på en fot
Jump (jp) hoppar till andra foten
Ball (ba) trampa med främre del av foten, (ibland med vikt, då=step)
Toe dutt med tåspets bakom eller ibland trampa ner främre del av foten (då=ball)

TVÅ LJUD

Shuffle (sh fl) brush ut + brush in, preppa genom att lyfta knä upp/fram
Scuffle (sc fl) scuff + brush in
Flap (fl ap) brush + step (med vikt), litet och under kroppen, på tå hela tiden
Slap (sl ap) som flap fast utan vikt
Step Heel (st hl) step + heel (se ovan)
Ball-change (ba ch) två steg (bak-fram), slutar med vikt på främre foten
Stomp-off stamp stomp eller stamp stamp (slutar med vikt på första eller andra foten)

>2 LJUD

Cramp rolls ball ball heel heel (kan göras: h-v-h-v eller h-v-v-h)
Riff-walks antal ljud kan varieras i riff walks genom att lägga till och dra ifrån "heels"
5 ljud: toe (nästan brush) (h) scuff (h) heel (v) heel (h) toe (h) –rör sig framåt
© Swingkatten   |   Mejla gärna frågor eller synpunkter till webbredaktion@swingkatten.se