Föreningen Våra danser Kurser Socialdans Show Shop Vinterlägret Arkiv Länkar

Sektioner och kontaktpersoner

Swingkattens adress

Swingkatten
c/o Henrik Pedersen
S:t göransgatan 24A
75326 UPPSALA

Uppgifter för betalning och fakturering

Kontaktpersoner

Här nedanför hittar du kontaktpersoner och ansvariga inom Swingkatten.

Swingkattens styrelse 2011

   
Anna Axelsson (ordförande) ordforande@swingkatten.se  
Henrik Pedersen (kassör) ekonomi@swingkatten.se
Carl-Henrik Felth (ledamot) carl-henrik.feldt@swingkatten.se  
Linda Fredberg (ledamot) linda.fredberg@swingkatten.se  
Emilie Anér (ledamot) emilie.aner@swingkatten.se  
Tiiti Valonen (suppleant 1) tiiti.valonen@swingkatten.se  
Alma Kirlic (suppleant 2) alma.kirlic@swingkatten.se  
Lisa Eriksson (suppleant 3) lisa.eriksson@swingkatten.se  

Kurser

   
Lindykurser (Henrik Pederssen) lindykurser@swingkatten.se  
Balboakurser (Trina Dobbs) balboakurser@swingkatten.se  
Steppkurser (Veronika Nyrén) steppkurser@swingkatten.se  
Boogiekurser (Ulf Hardenborg)) boogiekurser@swingkatten.se  
Afrokurser (Jennie Norrman) jennie.norrman@swingkatten.se  
Övriga anmälningsfrågor (Henrik Pedersen) kurser@swingkatten.se 073-731 64 26

Show

   
Bokning MessAround (Swing) (Gustav Lindström) messaround@swingkatten.se  
Bokning Afro (Jennie Norrman) jennie.norrman@swingkatten.se  

Valberedningen

Eva Fröberg (sammankallande) valberedning@swingkatten.se  
Charlotte Olsson charlotte_olsson@hotmail.com  
Maria Smeds m.smeds@spray.se  

Revisor

Ann-Sofie Lembke  annsofie.lembke@swingkatten.se  

Fest och arrangemang

Kontakt fest@swingkatten.se  
Intresserade, volontärer hjalpatill@swingkatten.se  

Träningsvärdar

   
Henrik Pedersen (träningsansvarig) traning@swingkatten.se 073-731 64 26

Vinterlägret

Vinterlägeransvarig uwc@swingkatten.se  
Anmälningsfrågor uwc-reg@swingkatten.se  

Teknik

   
Teknikgruppen (Olle Svensson) teknik@swingkatten.se  

Web och annat IT-stöd

webbredaktion@swingkatten.se

 
Nils Byström nils.bystrom@swingkatten.se  
Erik Terenius erik.terenius@swingkatten.se 018-51 05 54
Ulf Hardenborg ulf.hardenborg@swingkatten.se  

Tävling

Tävlingsansvarig tavling@swingkatten.se  
     
     För att undvika att våra adresser plockas upp av allt för många robotar som skannar igenom webben efter e-post-adresser till spamregister så har vi valt att inte skriva ut e-post-adresserna i klartext eller göra dem direkt klickbara. Om du byter ut "(at)" mot "@" så får du den korrekta e-post-adressen.

© Swingkatten   |   Mejla gärna frågor eller synpunkter till webbredaktion@swingkatten.se