Föreningen Våra danser Kurser Socialdans Show Shop Vinterlägret Arkiv Länkar

Administrativa detaljer

Den träningsansvarige (TA) i Swingkatten är huvudansvarig för träningarna under terminen, och ser till att det finns en träningsvärd till varje träning. TA är ansvarig för att lägga schemat för terminen och uppdatera det efter behov.

TA är också ansvarig för att hitta nya träningsvärdar till nästa termin samt en efterträdare till sig själv i fall det skulle behövas. När det gäller utseendet av nya träningsvärdar är tanken först och främst att platserna bör gå till personer som visat engagemang för föreningen. Om det finns fler lämpliga kandidater än platser ska TA se till att det blir en lämplig blandning av både erfarna och mindre erfarna personer.

Par som brukar träna tillsammans kan dela på en träningsvärdsplats, båda personerna har då garanterad plats på kursen men betalar halv kursavgift var. Även om paret hjälps åt är en av dem huvudansvarig. Swingkattens kompensation till träningsvärdarna motsvarar alltså totalt 4 stycken kursavgifter.

När nya träningsvärdar är utsedda meddelar TA den anmälningsansvarige vilka dessa är så att de kan garanteras en plats på kursen. Innan de börjar så går TA igenom checklistan för att stänga lokalen och eventuellt andra detaljer.

Om en träningsvärd får förhinder ska han/hon i god tid kontakta någon av de andra träningsvärdarna så att denne istället kan ta hand om träningen. Någon av dessa träningsvärdar kontaktar TA som uppdaterar schemat. I brådskande fall då träningsvärden inte själv hinner hitta en ersättare kontaktar han den träningsansvarige som istället får försöka hitta en ersättare.

Bakgrund

Huvudmotivet till att ha träningsvärdar är förstås att vi ska fungerande träningar. Innan systemet infördes bestämdes det i slutet på träningen vem som skulle ta bandspelare till nästa gång. Det var alltid osäkert vem som skulle ta bandspelaren. Ofta blev det en lärare som tog den eftersom den skulle också användas på kurser.

Träningsvärdssystemet togs fram för att få förutsägbarhet om vem som skulle ta hand om bandaren och fördela bördan över fler personer. Tanken är också att lärare inte ska behöva var inblandade i det praktiska utan ska bara kunna komma dit första timmen på tisdagen för extraundervisning. Därför finns det också en bandspelare avsedd bara för träningarna. Eftersom träningsvärdarna har hand om en vecka i taget är det lätt för dem att komma ihåg vilka veckor de är värdar.

Material till träningen: Nyckel, bandspelare, ryggsäck, cd-skivor i fodral, schema, rep för att ställa upp ytterdörren.

Lite historik


Innehållsansvarig: Henrik Eriksson. Senast uppdaterad: 2003-09-17

© Swingkatten   |   Mejla gärna frågor eller synpunkter till webbredaktion@swingkatten.se