Föreningen Våra danser Kurser Socialdans Show Shop Vinterlägret Arkiv Länkar

Anmälningsproceduren i detalj

Vårt mål är att alla som vill gå en danskurs med swingkatten också ska få det. Tyvärr måste vi dock begränsa oss till ett visst antal nivåer som samtliga har ett förbestämt högsta antal deltagare. Denna begränsning görs i förhållande till de resurser vi har i form av antalet lärare, lokaler och övriga engagerade men också i förhållande till efterfrågan.

För att alla ska veta vad som händer efter att en anmälan har gjorts finns nedanstående beskrivning till hands. Självklart är vi flexibla. Vi tar alltid in ett litet överskott av singlar. Antalet är beroende av övriga gruppens storlek.

Beskrivning av antagningsproceduren

Öppen anmälan

Alla som anmäler sig under perioden för öppen anmälan har samma möjlighet att få en plats på kursen oavsett om anmälan sker första eller sista dagen. Skulle antalet platser på kursen ta slut under denna period tillämpas lottning för att avgöra vilka som hamnar på reservplats och deras turordning.

Singlar som anmäler sig paras även ihop efter lottning de som inte får en partner ställs på en väntelista. Ett par ihopsatt av singlar har samma chans att få en plats som ett direkt anmält par.

Direktanmälan

Alla som anmäler sig under denna period placeras på anmälningslistan i turordning efter vilken dag och tid anmälan skett.

Singlar som anmäler sig som förare respektive följare placeras i var sin kö. Par sätts ihop efter anmälningsdatum och får en plats på kursen som i turordningen motsvarar det datum då den senare i paret anmälde sig.

Bekräftelse

Om du har anmält dig under perioden för öppen anmälan kommer du att efter denna periods slut att få en bekräftelse på din anmälan via e-post.

Under perioden för direktanmälan skickas bekräftelse om kursplats ut kontinuerligt allt eftersom nya anmälningar kommer in.

Bindande anmälan

Din anmälan räknas som bindande om den inte har avanmälts före sista anmälningsdagen. Om man inte har avanmält sig och inte kommer till kursen kommer vi ändå att skicka en räkning. Du har ju reserverat en plats som någon annan annars kunde ha fått.

© Swingkatten   |   Mejla gärna frågor eller synpunkter till webbredaktion@swingkatten.se