Föreningen Våra danser Kurser Socialdans Show Shop Vinterlägret Arkiv Länkar

Vad händer om någon hoppar av?

För det första är det väldigt viktigt att vi får reda på om någon tänker hopp av kursen så fort som möjligt. Det är tråkigt om någon som inte kan/vill gå kursen tar upp en plats för någon som är mycket intresserad.

Om en person hoppar av i ett direktanmält par

Hoppar en person av i ett direktanmält par före kursstart och betalning räknas den kvarvarande från paret som en singel anmäld det datum informationen når oss. Detta kan undvikas genom att den kvarvarande personen redan har hittat en ny partner. I detta fall ändras inte platsen i kön.

Om en person som är singel hoppar av

Om en singelanmälan försvinner förskjuts kölistorna för singlar. Tillexempel om det är ett underskott av förare och en följare hoppar av kommer senare anmälda följare ett steg längre fram på listan. Hoppar däremot en förare av kommer senare anmälda följare ett steg längre bak.

Om någon hoppar av efter kursstart.

Om anmälda personer hoppar av efter kursstart (=betalning) finns det inte något vi kan göra åt det även om detta leder till en stor skillnad mellan antalet förare och följare på kursen.

Kan man anmäla sig i par med en person som tidigare anmält sig som singel?

Under perioden för öppen anmälan går detta alldeles utmärkt. Vid perioden för anmälan med turordning går det också såvida inte personen ifråga redan parats ihop med någon annan singel.

Varför låter vi inte alla singlar gå om det finns plats på kursen? / Varför har vi ett bestämt högsta antal platser?

Detta är på grund av att vi vill hålla hög kvalité på kurserna. Ett stort överskott av singlar gör att dessa får stå och vänta en lång stund samtidigt som det blir svårt för lärarna att undervisa. Det högsta antalet platser är satt för att det inte ska bli för trångt i lokalen.

© Swingkatten   |   Mejla gärna frågor eller synpunkter till webbredaktion@swingkatten.se